Vyžiadajte si
viac informácií!
+421-903-830-118

POSeidon Control System®

Výška mánk neznámeho
pôvodu na Slovensku bola v roku
2013 vyše 180 miliónov EUR.
Pokladničný
monitorovací systém POSeidon
  napomáha značné znižovanie tohto deficitu.